Uit de Kunst werving & selectie

Ruime ervaring

Uit de Kunst werving & selectie is opgericht door Sabine Dessart. Sabine bemiddelt, voor veelal internationaal opererende bedrijven in functies met name in de transport-, logistiek- en productiesector. Zij heeft ruime ervaring in de werving en selectie en beschikt over een breed netwerk van professionals op HBO+-niveau.

Persoonlijk en Flexibel

Een persoonlijke aanpak en flexibel werken zijn het uitgangspunt. Uit de Kunst werkt proactief aan partnership met elke klant en kandidaat, waardoor wensen optimaal worden vertaald naar de excellente dienstverlening.

Naast de werving & selectie van vast en interim personeel voor werkgevers kunnen onze diensten worden uitgebreid met andere HR-activiteiten zoals HR-advies, HR-interim, coaching of mediation. Hiervoor werken wij samen met vaste partners waarmee jarenlange ervaring is opgebouwd. Hierdoor kunnen we snel acteren en kwaliteit en expertise op de desbetreffende fronten bieden.

________________________________________________________________________________________

Uit de Kunst translates in English as “State of the Art Recruitment”

Extensive experience 

State of the Art Recruitment is established by Sabine Dessart. Sabine acts as an intermediary and recruiter for companies operating within the Netherlands and internationally, concentrating on positions within the transport, logistics, and production sectors. She has a wealth of experience in recruitment and selection and has built up an extensive network of professionals with a working and academic level of higher vocational education or university graduates.

Personal and flexible

A personal approach and a flexible working method form the starting points. State of the Art Recruitment actively establishes a partnership with every client and every candidate, perfectly translating wishes into outstanding service.

Besides the recruitment and selection of permanent and interim personnel for employers, our services can also be expanded to include other HR activities such as HR consultancy, HR interim services, coaching, or mediation. In this regard, we work together with established partners with whom we have accumulated many years’ experience. This allows us to act quickly and offer high quality and expertise on the fronts concerned.